Gee Rocha

Quizzes sobre a vida do guitarrista Gee Rocha da banda NX Zero.